“VERTICAAL”

De installatie Verticaal bestaat uit een menigte buitenproportioneel lange houten ladders die in de lucht zweven. De installatie is van veraf te zien, van dichtbij wordt je blik naar boven getrokken, je ziet een lijnenspel van verticale en horizontale lijnen. Als je als kijker om de installatie heen loopt lijkt het net of de ladders zelf bewegen door dit lijnenspel. Door het tegenlicht lijken de uiteinden van de ladders in de lucht te verdwijnen en hoger te reiken dan in werkelijkheid. Overdag zorgt fel zonlicht voor een lijnenspel van schaduwen op de grond. ‘s Nachts wordt de installatie verlicht en ontstaat er een schaduwspel.

IMG_4491

Het begrip de waarheid heeft de eigenschap geen ruimte te laten voor andere benaderingen dan zichzelf. De waarheid in zijn puurste vorm pretendeert exclusief te zijn en duldt geen andere waarheden naast zich zonder zichzelf geweld aan te doen. De installatie Verticaal gaat in op deze eigenschap en verbeeld een menigte aan waarheden die zich buiten bereik van de toeschouwer bevind.

Een ladder is een interessant object omdat hij letterlijk een duidelijke richting heeft, die afgebakend en daarmee ook ingekaderd is. En in zekere zin beperkt, want een ladder heeft geen zijwegen en biedt maar twee richtingen: omlaag en omhoog.

De ladder en de waarheid zijn associatief aan elkaar verbonden: er is maar één waarheid en die kent geen zijwegen. Verticaal reflecteert op dit gegeven door een heleboel ladders samen te brengen, als een heleboel afzonderlijke waarheden die pretenderen exclusief te zijn en andere waarheden uit te sluiten. Van een afstand zijn de individuele ladders niet meer van elkaar te onderscheiden, door hoeveelheid ladders lijken ze samen te smelten en in elkaar over te gaan. De installatie is omhoog gericht en de zichtlijnen dwingen de blik omhoog. De ladders lijken op te stijgen, tot in de oneindigheid te reiken. Ze nodigen uit om omhoog te klimmen, maar zijn onbereikbaar. Tegelijkertijd gaat er een dreiging vanuit als je er onderdoor loopt, door de grootte en het volume van het geheel.

Ruben van Vliet Marc De Fotograaf 2IMG-2575 Hans jellema 2

Photo: (C) 2018 Jan-Willem Bullee - www.w75.nl

Photo: (C) 2018 Jan-Willem Bullee – www.w75.nl

IMG_4515 IMG_4458 IMG_1304